ترمه گل افشان - خدمات ویژه

مشتریانی که دارای کد اشتراک طلائی می باشند,با اعلام شماره اشتراک و اثبات هویتشان بصورت تلفنی می توانند از خدمات ویژه این سایت برخوردار شوند.